Adatvédelem

Kiadja az Első Magyar Optikus Zrt.

Minden www.latasszakerto.hu és www.látásszakértő.hu oldalra (a továbbiakban „Honlap”) való belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszernek:

 A Honlapon található tartalom az Első Magyar Optikus Zrt. (a továbbiakban a „Szolgáltató”) kizárólagos szellemi tulajdona. A Szolgáltató fenntart minden, a Honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, terjesztésével kapcsolatos jogot. A Honlap tartalmát nemzetközi és magyar törvények védik.

 A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részének (szöveg, grafika, védjegy, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A Honlap tartalmának egyes részeit − kizárólag saját felhasználás céljából − merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 A Honlap oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, tilos azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.

 Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is.

 A Honlap jogosulatlan felhasználása büntetőjogi és polgári jogi következményeket von maga után.

 A Honlapról értesüléseket csak a Honlapra való hivatkozással lehet átvenni, úgy, hogy az átvevő nem módosíthatja az eredeti információt és köteles a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden későbbi hivatkozásnál is feltüntetni.

 A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Első Magyar Optikus Zrt. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

 


palyazat